• Socialt arbejde

Et grundlæggende træk i Frelsens Hærs arbejde som kirke er, at det evangeliske og det sociale arbejde hører sammen. Ingen af delene kan stå alene. Sådan har det været helt fra begyndelsen, hvor grundlæggeren William Booth lancerede slagordene “soap, soup and salvation” (sæbe, suppe og frelse). Hvis mennesker sulter, skal man ikke bare forkynde det kristne budskab for dem, man skal også sørge for, at de får noget at spise.

Sådan er det også i dag, selv om vi i Danmark lever i et velfærdssamfund, hvor mange har materielle goder i overflod, er der til stadighed mennesker, som oplever fattigdom og har svært ved at få den daglige økonomi til at hænge sammen. Det kommer særlig tydeligt frem i december, hvor et stigende antal familier søger julehjælp hos Frelsens Hær.

Frelsens Hær prøver at hjælpe disse familier hele året – blandt andet med tilbud om lejre for enlige mødre med børn i skoleferierne.

For andre er ensomheden et stort problem. Frelsens Hær har flere steder væresteder, hvor man kan komme en eller flere gange om ugen og møde andre mennesker, få sig en portion middagsmad og måske læse dagens avis eller tjekke e-mails på nettet