Hvem er vi?

Frelsens Hær hjælper alle – uanset tro, hudfarve eller politisk overbevisning

Frelsens Hær er en international, kristen kirke, der arbejder i 127 lande. Alt, hvad vi laver, er baseret på Bibelen og dens budskab om Guds kærlighed til alle. Af samme grund fortæller vi evangeliet om Jesus Kristus til alle interesserede og hjælper samtidig mennesker i nød – uanset tro, hudfarve eller politisk overbevisning.

Vi tror, at budskabet om Guds kærlighed til den enkelte kan sætte fri, give ny mening og retning i livet. Det kristne budskab og den konkrete hjælp til mennesker i nød er Frelsens Hærs kendetegn.

“Frelsens Hær er en international bevægelse, et evangelisk trossamfund inden for den universelle kristne kirke. Frelsens Hærs budskab bygger på Bibelen, og dens tjeneste er motiveret af kærlighed til Gud. Dens opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn måde de menneskelige behov uden diskrimination” – Mission statement.

Hvad tror vi på?

Vi tror på biblen som Guds ord. Den er rettesnor for al ret menneskelig handling. Gud har vist sig for mennesker i Jesus Kristus og er til stede i blandt os i Helligåndens skikkelse. På denne måde bygger Frelsens Hær sin forståelse af Gud op omkring en klassisk treenighedslæse med Fader, Søn og Helligånd og adskiller sig herved ikke fra det store flertal af kristne trossamfund.

Vi har forståelsen af, at det enkelte menneske bliver frelst gennem troen og ikke gennem gerninger. Herved deler vi et vigtigt troselement med folkekirken.

For yderligere information om vores trosgrundlag, henvises til hjemmesiden for Frelsens Hær i Danmark.

Hvor er vi?

 • Nakskov korps (cafekirke)
  Jernbanegade 2
  4900 Nakskov
 • Sociale værested “Huset”
  Niels Nielsensgade 6-8
  4900 Nakskov
 • Genbrugsbutik
  Østergade 13
  4900 Nakskov
 • Genbrugsværksted
  Danagade 4
  4900 Nakskov