• Frivillig i Frelsens Hær

Frelsens Hær består først og fremmest af mennesker – en kombination af frivillige, medlemmer og ansatte, hvor der er brug for alle hænder til at løfte de mange opgaver, som Frelsens Hær står overfor hver dag året rundt.

Frelsens Hær sætter derfor stor pris på alle de frivillige der hver dag er med til at hjælpe andre.

  • Udfyld formularen
A webform by Podio

En frivillig i Frelsens Hær er en person, som yder en ulønnet og kompetent indsats til gavn for sine medmennesker i vores korps, cafe, genbrugsbutik, værested, værksted eller udflugter/lejre. Man kan enten have en baggrund som medlem af et korps eller alene være tilknyttet Frelsens Hær som frivillig.

Uanset baggrund er man dækket af frivilligpolitikkens indhold.

Frivillige arbejder ud fra Frelsens Hærs kristne værdigrundlag om, at alle mennesker har uendelig værdi og bør mødes med værdighed og respekt. Det betyder ikke, at man som frivillig behøver at have nogen speciel religiøs overbevisning, men det forventes, at man vil være loyal mod de kristne grundværdier og målsætninger, der kendetegner Frelsens Hær. Derudover forventes det, at man er indstillet på at fremme en positiv stemning og at indgå i et positivt samarbejde med andre frivillige såvel som ansatte.

Frivillige er en uvurderlig ressource i det daglige arbejde. Frelsens Hær inddrager frivillige, hvor det vurderes, at det personlige engagement som frivillig forventes at have afgørende positiv betydning for de mennesker, som opsøger Frelsens Hær for hjælp og støtte.

Frelsens Hær lægger vægt på, at frivillige har mulighed for at øve indflydelse på de opgaver og projekter de indgår i, da den frivilliges viden og erfaring er vigtig i den fortsatte udvikling af det frivillige arbejde. Planlægning og gennemførelsen af opgaver og projekter, hvor frivillige involveres, foregår derfor altid i samarbejde med lederes af den pågældende opgave og det enkelte projekt, så den frivillige kan få arbejdsliv eller studie til at hænge sammen med det frivillige arbejde.

Frelsens Hær ønsker at skabe rammer, der sikrer engagement og glæde i det frivillige arbejde, som foregår i et alkohol- og røgfrit miljø, uanset hvor arbejdet udføres.

Tilbud om kurser, sparring, feedback og sociale aktiviteter er vigtige for et godt frivilligmiljø og de frivilliges engagement. Disse afvikles efter behov i den enkelte afdeling. Hver afdeling skal dog afsætte ressourcer til et større socialt arrangement om året, for eksempel sommerfest eller julefest.

Den enkelte afdeling har ansvaret for, at de frivillige har rammerne til at udføre deres arbejde i. Det være sig egnede lokaler, kontorplads og adgang til telefon, kopimaskine m.m. for at kunne løse deres arbejdsopgaver.