• Aktivér dit cafekort
A webform by Podio - click here to get yours
  • Vilkår & betingelser

Som kundemedlem af Frelsens Hær Nakskov får du en række fordele.

  • Gratis kaffe (gælder ikke speciel kaffe)
  • Konkurrencer & tilbud kun for medlemmer
  • SMS/Mails med bl.a. medlemstilbud, dagstilbud, nyheder, invitationer og konkurrencer

Som kundemedlem af Frelsens Hær Nakskov optages alene privatpersoner, som er over 18 år, og som tilmelder sig i overensstemmelse med disse medlemsvilkår. Det er ikke muligt for virksomheder at være kundemedlem, og cafekortet kan alene anvendes ved privatkøb.

Oprettelse af kundemedlemskab i Frelsens Hær Nakskov sker via fhnakskov.dk eller ved henvendelse til personalet i Frelsens Hær Nakskovs cafe, værested eller genbrugsbutik. Udlevering af medlemskort sker i begge tilfælde på en af vores afdelinger.

Ved aktivering på fhnakskov.dk af kundemedlemskab skal du udfylde formularen og oplyse en gyldig mobilnummer. Efter aktivering modtager du en SMS, som indeholder et link til medlemsvilkår samt bekræftelse af aktivering af cafekortet.

Der er et gebyr på 25kr. forbundet med oprettelse af medlemskab som dækker udgifter til kort.

Medlemskortet udleveres i en Frelsens Hær Nakskovs afdelinger. Ved oprettelse på værested eller cafe sker udleveringen af kortet samtidig med oprettelsen. Ved oprettelse via fhnakskov.dk sker udleveringen efterfølgende ved henvendelse til personalet i en af Frelsens Hær Nakskovs afdelinger.

For at få adgang til medlemsfordelene, skal du vise dit medlemskort, hver gang du handler.

Tab af kortet skal anmeldes til [email protected] eller i en af vores afdeling, der vil udstede et nyt medlemskort til den eksisterende konto.

Medlemskortet er gyldigt indtil udmeldelse eller ved opsigelse fra Frelsens Hærs part.

Udmeldelse som kundemedlem sker ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at rette henvendelse til personalet i en af Frelsens Hær Nakskovs afdelinger.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyheder eller markedsføringsmateriale, skal dette ske ved at skrive til [email protected], der omhandler det, der er samtykket til.

Kundemedlemmer af Frelsens Hær Nakskov er forpligtet til at holde sig bekendt med de gældende vilkår for medlemskabet. De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil fremgå af vores hjemmeside fhnakskov.dk.

I tilfælde af overtrædelse af medlemsvilkårene tager Frelsens Hær Nakskov forbehold for at ophæve dit kundemedlemskab uden yderligere varsel.

Kundemedlemmer af Frelsens Hær Nakskov er til enhver tid selv ansvarlig for brugen af kundemedlemskortet, og Frelsens Hær Nakskov kan ikke stilles til ansvar for uautoriseret brug og hævninger på din kundemedlemskonto.

Læs mere om sikkerhed og databeskyttelse her.

Frelsens Hær Nakskov forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre i medlemsvilkårene, herunder medlemsfordelene. Ændringer varsles med 30 dage via fhnakskov.dk. De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil fremgå af vores hjemmeside fhnakskov.dk.

Ved tilmelding til Frelsens Hær Nakskov accepter du samtidig:

  • At Frelsens Hær Nakskov kan sende dig e-mails og SMS med information om nye produkter, medlemstilbud, konkurrencer, aktuelle tilbud, tips og ideer
  • At Frelsens Hær Nakskov gemmer de kontaktoplysninger, du giver, når du tilmelder dig kundemedlemsskabet, og når du opdaterer din profil
  • At Frelsens Hær Nakskov registrerer oplysninger om de køb, du foretager i vores butik, cafe og værested samt din aktivitet ved vores nyhedsbreve og færden på hjemmesiden
  • At Frelsens Hær Nakskov databehandler disse oplysninger med hjælp fra udvalgte og betroede samarbejdspartnere
  • At Frelsens Hær Nakskov bruger disse oplysninger til at målrette vores kommunikation med dig, så du kan modtage relevante tilbud, der matcher dig og dine interesser. Oplysningerne bruges kun i markedsføringsøjemed.

Du har til enhver tid mulighed for at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig – og du kan bede om, at ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante oplysninger om dig bliver rettet eller slettet.

Kundemedlemskabet udstedes og administreres af Frelsens Hær Nakskov, Østergade 9-13, 4900 Nakskov, CVR. nr.: 43 41 73 12 – P.nr. 1009400598. Henvendelser til Frelsens Hær Nakskov vedrørende Kundemedlemdskabet skal ske til: [email protected]